تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مجموعه مقالات پردازش تصویر (مکانیک)شناسه محصول: 489654
موجود

مجموعه مقالات پردازش تصویر (مکانیک)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات پردازش تصویر (مکانیک)

مجموعه مقالات پردازش تصویر (مکانیک)

این مجموعه شامل مقالات زیر است:

1. طراحی الگوریتم پردازش تصویر جهت بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی منطقه جوش

2. استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر برای محاسبه خودکار کرنش موضعی

3. طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روش های پردازش تصویر و الگوریتم های CAD 

4. تشخیص فاصله در تاریکی مطلق توسط پردازش تصویر

5. آشکارسازی و دسته بندی عیوب ورقه ی فولاد نورد سرد با استفاده از پردازش تصویر و شبکه ی عصبی


مجموعه مقالات پردازش تصویرشناسه محصول: 489657
موجود

مجموعه مقالات پردازش تصویر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات پردازش تصویر

مجموعه مقالات پردازش تصویر

این مجموعه شامل مقالات زیر است.

1. تخمین پارامترهای صافی سطح در قطعات صنعتی ماشینکاری شده با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر

2. اندازه گیری قطر و درصد خروج از گردی ساچمه های فولادی توسط پردازش تصویر

3. کنترل جامع قطعه ی کلاچ به کمک پردازش تصویر

4. شناسایی عیب های نواحی جوش در فیلم های پرتونگاری صنعتی، با استفاده از پردازش تصویر و شبکه های عصبی

5. طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ضخامت کفشک ترمز قطار به کمک پردازش تصویر


مجموعه مقالات نانو سیالاتشناسه محصول: 488633
موجود

مجموعه مقالات نانو سیالات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات نانو سیالات

مجموعه مقالات نانو سیالات

این مجموعه شامل مقالات زیر می باشد

1. بررسی هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال شامل نانوذرات گاما آلومینا بر پایه آب

2. تاثیر نانو ذرات بر ویسکوزیته نانو سیال

3. اثر غلظت نانو سیال اکسید روی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی

4. بررسی لزجت موضعی و ضریب رسانش موضعی در نانوسیالات

5. مدلسازی هدایت حرارتی و گرانروی نانوسیال آلومینا با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

6. اندازه گیری ویسکوزیته نانو سیال AL2O3 و ارائه معادلات تجربی برای پیش بینی ویسکوزیته


مجموعه مقالات نانو سیالات (انتقال حرارت)شناسه محصول: 488616
موجود

مجموعه مقالات نانو سیالات (انتقال حرارت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات نانو سیالات (انتقال حرارت)

مجموعه مقالات نانو سیالات (انتقال حرارت)

این مجموعه شامل مقالات زیر می باشد.

1. بررسی ضرایب انتقال حرارت کلی و جابجایی نانو سیالات در مبدل حرارتی 

2. پیش بینی ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات با استفاده از روابط مختلف

3. عملکرد نانو سیالات و انتقال حرارت

4. بررسی وابستگی میزان افزایش ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات به دما و نوع سیال پایه

5. بررسی عوامل موثر بر افزایش ضریب انتقال حرارت نانو سیالات

6. بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانو سیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره

7. بررسی روش های اندازه گیری و مدل های ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات

8. انتقال حرارت جابجایی آزاد برای نانو سیال درون محفظه بسته


مجموعه مقالات (ضریب هدایت حرارتی نانو سیال)شناسه محصول: 488630
موجود

مجموعه مقالات (ضریب هدایت حرارتی نانو سیال)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات (ضریب هدایت حرارتی نانو سیال)

مجموعه مقالات (ضریب هدایت حرارتی نانو سیال)

این مجموعه شامل مقالات زیر است

1. بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب انتقال حرارت کلی نانوسیالات

2. مطالعه انتقال حرارت در جریان نانوسیال تحت جابجایی اجباری

3. بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسر حجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال EG-ZnO

4. نانو سیالات

5. بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در استوانه ای عمودی تحت شار ثابت

6. بررسی هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال شامل نانوذرات گاما آلومینا بر پایه آب

 


مجموعه مقالات نانو سیالات (پامترها)شناسه محصول: 485785
موجود

مجموعه مقالات نانو سیالات (پامترها)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات نانو سیالات (پامترها)

مجموعه مقالات نانو سیالات (پامترها)

این مجموعه شامل مقالات زیر است.

1. بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر هدایت حرارتی در نانوسیالات

2. بررسی پارامترهای انتقال حرارت در کانالهای مستطیلی و مثلثی با استفاده از نانو سیال

3. انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن

4. بررسی پارامترهای فیزیکی موثر بر انتقال حرارت رسانشی نانو سیالات

5. بررسی پارامترهای موثر بر انتقال حرارت جابجایی در نانو سیالات

6. مطالعه بر مکانیسم های افزایش ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات و تحلیل پارامترهای موثر 


مجموعه مقالات نانو سیالات (موتور)شناسه محصول: 485631
موجود

مجموعه مقالات نانو سیالات (موتور)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات نانو سیالات (موتور)

مجموعه مقالات نانو سیالات (موتور)

این مجموعه شامل مقالات زیر است.

1. بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان

2. بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده

3. مطالعه اثر بکارگیری نانو سیال بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودرو در شرایط محیطی مختلف

4. مطالعه آزمایشگاهی افزایش ضریب انتقال حرارت سیستم خنک کاری تراکتور با استفاده از فن آوری جدید نانو سیالات

5. بررسی تاثیر نوع و غلظت نانو سیالات بر خواص انتقال حرارت سیستم رادیاتور اتومبیل مدل سازی ریاضی


مجموعه مقالات نانو سیال (قطر نانو ذرات)شناسه محصول: 485617
موجود

مجموعه مقالات نانو سیال (قطر نانو ذرات)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات نانو سیال (قطر نانو ذرات)

مجموعه مقالات نانو سیال (قطر نانو ذرات)

این مجموعه شامل مقالات زیر است.

1. بررسی تاثیر قطر نانوذرات بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال تحت میدان مغناطیسی

2. اثر اندازه میانگین نانوذرات بر هدایت الکتریکی نانوسیال مگنتیت

3. بررسی تجربی و آزمایشگاهی تاثیر قطر نانو ذرات و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال آب / آهن در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل جدید بر مبنای مقادیر تجربی حاصله

4. اثر قطر نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال در لوله

5. تحقیق روی تاثیر قطر نانو ذرات بر جابجایی طبیعی نانوسیال داخل یک حفره مربعی


تحقیق درباره مدیریت مشارکتیشناسه محصول: 485619
موجود

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:10

بخشی از متن

مدیریت مشارکتی

اگر مديريت مشاركتي را به سان رهيافتي جامع براي جلب مشاركت فردي و گروهي كاركنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعريف كنيم و بر اين باور باشيم كه مديريت مشاركتي ارتباط دائم، متقابل و نزديك بين مديريت ارشد و كاركنان است مي توان گفت كه: مديريت مشاركتي به معناي مشاركت افراد مناسب، در زمان مناسب و براي انجام كار مناسب است.

بر پايه اين تعريف، مشاركت كاركنان در كارهايي كه به خود آن ها مربوط مي شود؛ مشاركتي داوطلبانه، ارادي و آگاهانه خواهد بود كه اين درگيري شخص را تشويق مي كند كه به تحقق هدف هاي گروه كمك كند و در مسؤليت ها و پيامدهاي آنها سهيم شود.

مديريت مشاركتي دو هدف عمده را دنبال مي كند: نخست، ارج نهادن به ارزش هاي انساني و به ياري طلبيدن افرادي كه به نوعي با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسيدن به هدف هاي از پيش تعيين شده به كمك همين افراد.

اين هدف ها بر چند اصل اساسي استوار است:

  1. هر فرد عضو سازمان جزئي از يك ماشين بزرگ به حساب نمي آيد، بلكه انساني برخوردار از قدرت تفكر، هوش و استعداد و تجربه هاي گرانقدر است كه هر گاه زمينه ها و شرايط مساعد فراهم شود، مي تواند همه چيز را به نفع خود و سازمان خود تغيير دهد.

مجموعه مقالات بیو سنسورشناسه محصول: 482451
موجود

مجموعه مقالات بیو سنسور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

مجموعه مقالات بیو سنسور

مجموعه مقالات بیو سنسور

این مجموعه شامل مقالات زیر است.

1. بیوسنسورها، ابزارهای قدرتمند در ردیابی مولکولهای زیستی

2. کاربرد نانوبیوسنسورها در تشخیص سریع پاتوژن های مواد غذایی

3. حسگرهای زیستی

4. بیوسنسورها و کاربردهای آن در پزشکی


1